ТзОВ "Моноліт-ЕКО" пропонує

Лабораторія аналітичного та вимірювального контролю

 • Атестація робочих місць за умовами праці (дослідження хімічних та фізичних факторів, дослідження важкості та напруженості праці; визначення в повітрі робочої зони більш як 120 шкідливих хімічних речовин, в т.ч. зварювальний аерозоль. При необхідності - надання консультацій та допомога в оформленні документації по пільгових пенсіях, пільгах та компенсаціях за шкідливі умови праці, спецхарчуванню, додаткових відпустках).
 • Озиметричні вимірювання; вимірювання характеристик неіонізуючого випромінювання – електромагнітні поля ВЧ, НВЧ.
 • Дослідження іонізуючого випромінення.
 • Дослідження газопилових промислових викидів в атмосферу.
 • Дослідження загазованості повітря робочої зони.
 • Дослідження питної води, природних та стічних вод, ґрунту на вміст забруднюючих органічних та неорганічних речовин. 
 • Звіти про обстеження соляріїв (інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання).
 • Створення санітарних та санітарно-технічних паспортів.

Електротехнічна лабораторія

 • Вимірювання опору заземлюючих пристроїв (контур захисного заземлення) та їх монтаж.
 • Вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів та ел. обладнання.
 • Заміри струму однофазного короткого замикання кола "Фаза-нуль".
 • Монтаж, ремонт, паспортизація вентиляційних систем, перевірка ефективності їх роботи.
 • Монтаж, ремонт парових стерилізаторів та їх гідравлічне випробування.
 • Монтаж, ремонт та обслуговування систем централізованої подачі медичного кисню, стисненого повітря, закису азоту і вакууму.
 • Монтаж, експлуатація та технічне обслуговування газофікаційних станцій, призначених для подачі лікувальних газів.

Відділ проектування та монтажу

 • Створення паспортів відходів виробництва.
 • Проектування. Технічне обслуговування та ремонт: фізіотерапевтичного, хірургічного, стоматологічного, рентгенівського, отоларингологічного, анатомічного, нейрохірургічного, офтальмологічного, урологічного, гінекологічного, стерилізаційного, дезінфекційного, аптечного обладнання.
 • Проведення експертизи з видачею технічних заключень про стан медичних і побутових приладів вітчизняного та імпортного виробництва з вилученням вузлів та деталей, які містять дорогоцінні метали, що є підставою для їх списання.
На всі види випробувань та замірів видаються протоколи згідно вимог державних установ Держнаглядохоронпраці, Санепідемстанції, ін. На всі види робіт видано відповідні дозволи, ліцензії та сертифікати.